پارک جنگلی کوهسار

پارک جنگلی کوهسار

اگر خیلی علاقه به آتش بازی ندارید و ترجیح می دهید تا از آن دور باشید بهترین منطقه برای شما پارک جنگلی کوهسار و رستوران های آن است، در این رستوران های می توانید در کنار افراد دیگر به شنیدن موسیقی های زنده بپردازید و با شب شعرهای مختلف و محفل های دوستانه شب را به انتها برسانید.