نارنجستان قوام در شیراز

نارنجستان قوام در شیراز

 

  

این باغ در محله بالا کف ودر قسمت شرقی انتهای خیابان لطفعلی خان زند واقع شده است. این محدوده تقریبا در  نقطه انتهایی وشرقی شهر قدیم و در جایی که در گذشته دروازه دولت، دروازه منذر وکل شیخ ابوذرعه قرار داشته اند، واقع شده است. از مقاصد گردشگری تاریخی  که در نزدیکی  این مجموعه قرار دارند. می توان به خانه زینت الملک، مسجدنصیر الملک وخانه سنتی پرهامی اشارهکرد که با فاصله کمی باهم در خیابان لطفعلی خان زند واقع شده اند.  بنای نارنجستان در سال 1345 خورشیدی به دانشگاه شیراز اهداگردید و بین سال های 1348 تا 1358 خورشیدی مورد استفاده موسسه آسیایی، تحت سرپرستی پروفسور آرتور اپهام پوپ، ایران شناس معروف بوده است. این ساختمان توسط معماران وهنرمندان شیرازی با استفاده از هنرهایی از قبیل آیینه کاری، منبت کاری، نقش پردازی، آجرکاری، معرق کاری، حجاری، گچ بری، مقرنس کاری وغیرتزیین شده اند. با ورود از زیر ساختمان جنوبی وفروشگاه لوازم سنتی و تزینی، با محوطه ایی بسیار زیبا و متقارن از درختان نارنج و نخل روبه می شویم که به ساختمان اصلی بسیار پررنگ و نور آینه کاری شده منتهی است.