موزه گالری آب شیراز

موزه گالری آب شیراز

 

 موزه گالری آب همراه با موسیقی زنده سنتی برای گردشگران:

نخستین موزه گالری آب استان فارس در مجموعه زندیه شیراز قرار دارد که یکی از آب انبار های وکیل که در ضلع شرقی ارگ کریم خان زند واقع شده است.

موزه آب در گذشته آب مردمان این منطقه را تامین میکند و امروز میزبان هنرمندان تجسمی کار استان فارس است.

ساختار سنتی این بنا سبب ارتقا هنرهای تجسمی، سنتی، نمایشی و موسیقی استان فارس میشود. این موزه در 3 سال گذشته متروک مانده بود تا اینکه در سال 94 به هنرمندان تعلق گرفت. علاوه بر این موزه، شیراز دارای جذابییتهای دیگری هم هست

 

موزه آب

 

 

موزه آب شیراز

 

موزه گالری آب