موزه تاریخ طبیعی شیراز

موزه تاریخ طبیعی شیراز

 

موزه تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز در اسفند ماه سال 1353 تاسیس شد و در در سال 1359 به مکان کنونی، بولوار مدرس انتقال یافته شد.به منظور بالا بردن سطح دانش درباره عالم خلقت و شناخت گیاهان و جانوران این موضع افتتاح شد. این موزه شامل بخش های جانوری، گیاهی، زمین شناسی، نجوم، اسکناس، بخش حشرات و آناتومی.

در بخشجانور شناسی این موزه 2500 نمونه از بی مهرگان و مهره داران جمع آوری شده است. در بخش گیاهان زینتی و دارویی بیش از 60 گونه گیاه دارویی، در بخش زمین شناسی فسیل با عمر 70 میلیون سال، کانی های معدنی و انواع سنگ ها قرار دارد.

 

موزه در شیراز