موزه آب اصفهان

موزه آب اصفهان

 

میراث با ارزش گذشتگان فقط طلا و جواهر نیست، اینجا توی گنجینه آب اصفهان سعی کردن که با جمع آوری، نگهداری و به نمایش گذاشتن کارهای مربوط به آب، مثل پیدا کردن آب در آن زمان و انتقالش، توزیع و بهره برداری از آن، مردم رو با این گنج بی همتا بیشتر آشنا کنن. حتی اون دسته از مردمی که چیزی در مورد حقابه ها، دفترهای محاسبات میراب ها، وقف نامه ها، لوح های محاسبه قنات، وسایل کاربردی حفر قنات، چاهها، گونیای چوبی، قرقره ها، کوزه سفالی و مشربه ها، وسایل اندازه گیری آب مثل چارچوب رقم، پیمانه های آبی، ساعت های آبی و ابزار مهندسی آب نمی دونن میتونن تو این موزه با این موضوعات آشنا بشن.

نمونه ای از تصاویر این موزه

موزه آب

 

دیدنی های اصفهان