مسجد نصیرالملک در شیراز

مسجد نصیرالملک در شیراز

 

 مسجد نصیر المک یکی از مساجد قدیمی ایران و شیراز می باشد. محل قرار گیری این مسجد به لحاظ جغرافیایی در محله گود عربان که در قدیم به محه اسحق بیگ معروف بوده واقع شده است. در جنوب سجد، خیابان لطفعلی خان زند و شاه چراغ قرار دارد. این مجد از بناهای دوران قاجار است که در سال 1293 تا 1305 توسط حسنعلی نصیر المک ساخته شده است. آنچه مشخص است که دولت صفوی جمع بندی تاریخچند هزار ساله ایران بوده که مکتبی را تحت عنوان اصفهانی را از جمع بندی ماهرانه فلسفه،آن را با توجه به مصادیق و مفاهیم روز خود به جامعه معرفی کرد. شیوه معماری اصفهانی به دو دوره تقسیم می شود ، دوره اول که در زمان حکومت صفویه  بود که دوره شکوفایی آن ودوره دوم را که از زمان نادرآغاز وپس از زندیه با سلسه قاجاریه به اتمام می رسد که این دوره را دوره انحطاط معماری صفویه می دانند که و ورود معماری اروپایی در زمان قاجاریه از مهمترین دلایل انحطاط معماری صفویه است. مجموعه بناهای نصیر المک شامل مجد، منزل، حمام، آب انبار و غیر می باشد. قسمت اعظم مجموعه در جریان خیابان سازی تخریب و ساختمان های جدید و آن احداث شد. انچه اکنون از منزل نصیر المک باقی مانده شامل تالار  اصلی، قسمتی از حیاط اندرونی، بخش بیرونی و زیر زمینی استف تالار آینه  به صورت قرینه ساخته شده و در دو ضلع آن دو ارسی( نوعی در قدیمی که دارای چهار چوب مخصوص بوده وبا بالا وپایین رفتن باز و بسته می شد) بزرگ سراسری با گره چینی های ظریف و شیش های رنگی که به دو حیاط اندرونی و بیرونی ارتباط دارد، مشاهد میشود در دو ضلع دیگر تالار یک شاه نشین مرکزی وجود دارد که از دو طرف به ارسی به دواتاق مجاور باز می شود. اتاق ها با نقوش ترکیبی ایرانی و اروپایی پوشیده شده است. سقف هر طبقه  تخته کوبی شده و دارای نقاشی هایی به سبک اروپایی است. تیم ایران مبله با ارائهمنزل مبله ، اجاره آپارتمان مبله در سفرهایتان همراه است تا در کنار گشت وگذار در شهر برای استراحت و ساعاتی آرام در خدمت شما عزیزان باشد.