مسجد مشیر الملک در شیراز

مسجد مشیر الملک در شیراز

 

این مسجد در محل سنگ سیاه شیراز، خیابان قاآنی شمالی، محله ارامنه واقع شده است واز بناهای تاریخی مهم مربوط به سال های 1274 تا 1265 است که توسط حاجی میرزا ابوالحسن خان مشیرالملک بنا شد. این مسجد زیباترین مسجد از دوران قاجاریه در شیراز می باشد. در شمال شبستان، کوچکی است که با  کاشیکاری بسیار زیبا مقرنس کاری شده است. آیات قرآن با خط درشت ثلث عالی در پیشانی شبستان، طاقنمای مرتفعی نگاشته شده است. و بر فراز این شبستان دو گلدسته کاشی کاری شده بنا گشته است. در سمت شرق مسجد طاقنمای بلندی دیده می شود که به  شکل زیبایی با کاشیکاری مقرنس گشته وکتیبه هایی به خط ثلث از آیات قرآنی بر روی آن حک شده  ودر پشت طاق نما دالان ودر بزرگ مسجد است که در بازارچه ارامنه گشوده می شود. این مسجد همچنین دارای یک محراب کاشیکاری ، بسیار زیبا دارد که بر آن سوره توحید با خط نسخ خوب نگاشته شده استو.وسط مسجد حوضی به طول 25 وبه عرض 10 متر ساخته شده است، این حوض از سنگ یک پارجه ساخته شده است وسابقا از آب خیرات پر میشده است. ما افتخار این را داریم تا با معرفی این مکان زیبا و آرام ساعاتی خوش را برای شما مسافران عزیز فراهم سازیم. تیمایران مبله، با ارائه منزل مبله، آپارتمان مبله،، اجاره کوتاه مدتآنها به شما، خواستار سفری خوب و پر خاطره برای شما عزیزان مسافراست