مسجد امام

مسجد امام

 

مسجدشاه اصفهان که به نام‌های مسجد سلطانی، مسجد جامع عباسی اصفهان و از پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به مسجد امام نیز شهرت پیدا کرد، این بنا از مهم‌ترین مسجد های تاریخی اصفهان و یکی از مساجد موجود در میدان نقش جهان اصفهان است که درمدت دوران صفوی ساخته شده و از بناهای مهم معماری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود. این بنا شاهکاری جاویدان از معماری اسلامی، کاشی‌کاری و نجاری در قرن یازدهم هجری شمسی است. مسجدِشاه در تاریخ ۱۵ دی سال ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۱۰۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت جهانی رسیده است. این مسجد همراه با میدان نقش جهان، به عنوان یکی از میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.

این مسجد تاریخی که در ضلع جنوبی میدان نقش جهان واقع شده است در سال ۱۰۲۰ هجری شمسی به فرمان شاه آن زمان، شاه عباس بزرگ، در بیست و چهارمین سال سلطنت خودش، شروع شده و تزئینات و الحاقات درونی آن، در دوره جانشینان او به پایان رسیده است. شاه عباس صفوی، مسجد را برای شادی روح جدش، شاه طهماسب بنا کرده بود.

معمار و مهندس آن؛ استاد علی‌اکبر اصفهانی و فرد ناظر ساختمان، محب‌علی بیک الله بوده‌اند است و خوشنویسانی همانند علیرضا عباسی، عبدالباقی تبریزی، محمد رضا امامی و محمد صالح امامی در آن مسجد، کتیبه نگاری کرده‌اند.

مسجد اصفهان

مسجد امام

مسجد شاه

اصفهان گردی