مدرسه چهارباغ اصفهان

مدرسه چهارباغ اصفهان

مدرسه‌ی باستانی چهار باغ که امروزه با نام جدید مدرسه‌ی علمیه امام صادق (ع) شناخته می‌شود، در دوره حکومت آخرین پادشاه صفوی، یعنی شاه سلطان حسین بنا شده. این بنای قدیمی و عظیم و دیدنی در بخش ضلع شرقی خیابان چهارباغ اصفهان واقع شده است. این مدرسه ی با قدمت را می‌توان آخرین بنای مهم و باشکوهی دانست که از دوران صفویان در اصفهان به جا مانده است.

هیچ کدام از آثاردیدنی و تاریخی موجود در شهر باستانی اصفهان، به اندازه‌ی مدرسه‌ی چهارباغ، یا همان مدرسه‌ی علمیه امام صادق، نظر گردشگران و جهانگردان ایرانی و خارجی را به خود جلب نمی‌کند. این بنا دارای کلکسیون متنوعی از کاشی‌کاری ایرانی است.