مجتمع تجاری مریم

مجتمع تجاری مریم

 

 

 آدرس: تهران خیابان فرشته
هرچی دارید بذارید و برید، اینجا آخر دنیاست.این مرکز خرید به دلیل قیمت های بالاش به آخر دنیا معروف هست...

 موقعیت: http://yon.ir/Ou08M

مرکز خرید مریم

 

مجتمع خرید مریم

 

مجتمع مریم

 

مجتمع تجاری مریم