قلعه سارویه اصفهان

قلعه سارویه اصفهان

 

قلعه ی سارویه در اصفهان که نام های دیگری مانند کهن دژ و تپه اشرف را نیز به خود اختصاص داده، در کنار پل شهرستان و ضلع شمالی زاینده رود قرار گرفته است. ذکر شده که در این بنا کتاب های زیادی نگهداری می شده و در حمله ی اعراب به سرزمین ایران ویران شده و در زمان حال تنها بقایای آن به صورت تپه ای باقی مانده که مردم شهر آن را تپه اشرف می نامند. از دیدگاه تاریخ شناسان قدمت این بنا به زمان تهمورس، سومین پادشاه سلسله ی پیشدادیان تخمین زده میشود. اما برخی دیگر از تاریخ دانان معتقدند این بنا در دوران گشتاسب، از پادشاهان سلسه کیانی ساخته شده است. این اثر تاریخی در 26 آبان ماه در سال 1375 به شماره ی 1770 در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

چند نما از این اثر دیدنی

قلعه سارویه

تپه اشرف