رستوران گیلانی گمج

رستوران گیلانی گمج

سرزمین ایران از اقوام گوناگونی تشکیل شده است و با برخورداری از مواهب طبیعی و تنوع تولیدات دامی و کشاورزی ، در طول تاریخ پرنشیب و فراز خود؛ فرهنگ غذایی را بنا نهاد که در میان ملل مختلف جایگاه ویژه ای دارد.

فرهنگ خوراک ایرانی، هویتی رنگین کمانی است که از هویت های قومی تشکیل شده است . یکی از طیف های این رنگین کمان، مردمان گیلان هستند که در حاشیه ی غربی دریای کاسپین زندگی می کنند. غذاهای مردم این سرزمین، در میان سایر ایرانیان شهره ی خاص و عام است. شهرت و محبوبیت این غذاها به گونه ای بوده است که حتی به دربار شاهان ایران،ازجمله شاهان صفوی و قاجار راه یافت.

آدرس:ونک، حقانی، بعد از جهان کودک، بلوار شهیدی. کوچه کمان شرقی، مجموعه رستورانهای سیاوش
شماره تماس:021-88870284