رستوران طوبی

رستوران طوبی

 

رستوران طوبی در معالی آباد شیراز روبه روی پارک ملت یکی از آن رستوران هایی است که میتوان در آن به راحتی برایصرف ناهار و شام پرداخت. رستوران طوبی با وجود اینکه در معالی آباد قرار دارد از  نظر موقعیت مکانی بسیار عالی و خوب است چرا خوبه چو معالی آباد از نظر موقیتت بسار برای خرید عالیه ودارای مراکز تجاری مثل آفتاب، میلاد، الوند و گاندی ، اریا، است که خیلی از مسافران برای خرید این مراکز سر میزنند. رستوران طوبی در میان اینمراکز خرید و کلی مغازه قرار داره و اینکه رستوران طوبی  از نظر غذایی بسیار خوبه و عالی کبابای این رستوران بسیار خوب و از نظرگوشتی از گوشت تازه استفاده میکنن.