رستوران شمعدانی تهران

رستوران شمعدانی تهران

 

 رستوران شمعدان از سالهای دور، قبل از انقلاب با نام شاندلو میزبان تهرانی های عزیز بوده، شمعدان با منویی که بین مبلغ 15 تا 23 هزارتومان بود، سعی بر جلب رضایت همه مردم با بودجه های مختلف داشته، و البته این روشی متناسب با شعار شمعی برای همه است، با این حال مدیران  رستوران شمعدان به فکر افرادی که از رستوران های لوکس لذت می برند بوده و منویی با عنوان منو ویژه تهیه کرده است که غذاهایی با مبلغ بالاتری داره و در کنارش هم خدمات بیشتری مثل خدمه برای پارک ماشین و گارسون هایی حرفه ای بهتون ارائه میده. 

رستوران شمعدان

 

رستوران های تهران

 

رستوران های تهران

 

رستوران های معروف تهران

 

رستوران های معروف تهران

 

رستوران های تهران

 

رستوران شمعدانی گردی