حافظیه

حافظیه

 

 

آرامگاه حافظیه در شمال شهر شیراز و در جنوب دروازه قرآن است.مجموعه این آرامگاه با مساحت 2هکتار می باشد و از 2 صحن شمالی و جنوبی تشکیل شده است و این صحن ها توسط تالاری از هم تفکیک شده اند.مجموعه حافظیه که در اصلی آن از جنوب می باشد.و دارای 4 در  ورودی جروجی نیز هست.تالار حافظیه از آثار دوره زندیه است.در سمت شرق و غرب تالار 2 اتاق یکی متعلق به سازمان میراث فرهنگی و دیگری مربوط به دفترآرامگاه می باشد.شیوه معماری این این تالار برگرفته از دورههای هخامنشیان و زندیان می باشد.پس از وفات حافظ  شمس الدین محمدیغمایی؛ وزیر میرزاابوالقاسم گورکانی، حاکم فارس برای اولین بار عمارت گنبدی شکل بر سر مقبره حافظ بنا کرد.در جلوی این عمارت؛حوض بزرگی ساخته شده که از آب رکن اباد پرمی شود.در دوره صفویان و افشاریان نیز بازسازی شد.کریمخان زند؛ بارگاهی به سبک بناهای خود ساخت و برتربتش سنگی مرمرین نهاد که بروی آن دو بیت شعر نگاشته شده است.در دوره قاجاریه و پهلوی این  این بنا باز مورد مرمت قرار گرقته شد.ساخت بنای جدید در سال 1314 ه.ش به دست سرهنگ علی ریاضی (رئیس فرهنگ  فارس) با همیاری علی اصغر حکمت و نظارت علی سامی؛ با طراحی آندره گدار فرانسوی و با الهام گرفتن از معماری عهد کریم خان زند بازسازی پرداختند

حافظیه به 4 بخش تقسیم  می شود: 1- محوطه شمالی(سنگ مزار) (دیوارهای اطراف حیاط شمالی ) (کتابخانه ملی) 2- رواق چهارستونه ؛ آب انبار؛ آرامگاه خاندان قوام حیاط شرقی_حیاط جنوبی

 فعالیت های فرهنگی که در مجموعه حافظیه صورت گرفته است همچون شعر خوانی شاعران مشهور/ کنسرت خوانندگان بخصوص موسیقی سنتی ایرانی عرفانی/ کلاس های حافظ شناسی/ کلاس وکارگاه های ساخت ساز موسیقی سنتی