باغ وحش شیراز

باغ وحش شیراز

 

باغ وحش شیراز با مساحت تقریبی 20 هکتار و تعداد بسیار زیاد گونه های جانوری یکی از بزرگنرین باغ وحش های ایران به حساب می آید. مقامات کشور های هندوستان و پاکستان حیوانات باغ وحش شیراز را حدود 60 سال پیش به ایران هدیه دادند که هدایایی بسیار گرانقیمت است که به ایران وارد شده و باغ وحش شیراز را تاسیس کردند. سیروس قهرمانی موسس این باغ وحش است که بعد از فوت ایشان مسئولیت به عهده فرزندان است که به درخواست فرزندانش در قلب باغ وحش به خاک سپرده شد.