باغ شاپوری شیراز

باغ شاپوری شیراز

 

باغ شاپوری نمونه سبک باغ سازی اوایل دوره پهلوی در شیراز است که به تدریج اندیشه های اروپایی در آن آمیخته شد و سبک باغ سازی ایرانی اصیل به دست فراموشی سپرده شد. باغ درمنطقه مرکزی شیراز در محله قدیمی انوری قرار دارد.سن وسال این باغ به 80 سال می رسد، باغی که از نوروز سال گذشته یکی از نقاط گردشگری استان فارس محسوب می شود. این باغ بین سال های 1310تا 1315به عنوان باغی خصوصی و خانوادگی تاجر سرشناس شیرازی(عبدالصاحب شیرازی) و به دست ابوالقاسم مهندسی معمارنامدار شیرازی ساخته شده است. باغ شاپوری،  باغی بوده باجنبه کارایی، پویایی وسوددهی. بازمانده های تاریخی با ارزش باغ، به بنای آن که حدود 80 سال قدمت دارد و حوض میانی باغ به شکل یک گل پنج پر است  که می توان اشاره کرد، دوهزار متر مربع مساحت دارد، بنا و راه های باغ و بقیه به پوشش ،گیاهی اختصاص داده شده است.ایران مبلهدر خدمات  شما عزیزان در راستایمنزل مبله، آپارتمان مبله، در شیراز سفری خوب را برای شما آرزومند است تا در این سفر در کنار گردش و تفریح با منزلی مناسب وآرام  شبی آسوده را سپری کنید به امید آنکه بتوان در این حیطه کاری مثبت و ارزنده باشیم