باغ جهان نما شیراز

باغ جهان نما  شیراز

 

 

 

این باغ مشهور چون دیگر باغ های معروف شیراز تا قبل از حمله تیمور گورگانی در نهایتآبادانی خود بسر میبرد. باغ جهان نما در هنگام اقامت تیموری گورگانی در شیراز همچونسایر باغ های نامدار آن دوره مورد توجه بود به شکلی که نمونه آن را در سمرقند احداثکردند و جهان نما نام نهادند. باغ جهان نما  در دوره صفویه باز مرمت شد و دارایاهمیت شد. این باغ کهن ترین باغ شیراز است که از اب و رودخانه پر آوازه رکنی مشروبمی شده و در منطقه از شیراز قرار دارد که در راستای آن آرامگاه حافظ/ هفت تنان/ دروازه قران وخواجه کرمانی /بابا کوهی/ باغ ملی /کتابخانه ملی جای دارد. باغ جهان نما درسال 1383 توسط شهرداری شیراز با همکاری میراث فرهنگی استان احیا شد و مورد استفاده عموم و بازدید هم وطنان و توریستان قرار گرفت . در این منقطه بسیار عالی که می توان  گفت با وجود این همه این مکان ها رستوان و کافه هایی دنج یکی از مناطقی است که ایران مبله بشما عزیزان مسافر معرفی می کند تا شما با سر زدن به این مکان های دوست داشتنی و تاریخی از شیراز بیشترین را  لذت ببرید  ودر همین راستا با دادنمنزل مبله ورزرو آپارتمان مبله، توسط شما، ساعاتی آرام  را خواستار هستیم