باغ ارم شیراز

باغ ارم شیراز

 

 

تاریخ باغ ارم دقیقا مشخص نیس ولی به گفته سفرنامه ها متعلق به قرن دهم و یازدهمهجری می باشد. باغ ارم در دوره های تاریخی چون سلجوقیان پابرجا بوده است و در دورهزندیه کریم خان زند در سازندگی و بهسازی این باغ تلاش کرد. در دوره های قاجاریه این باغ به مدت 75 سال بدست سران ایل قشقایی افتاد. این باغ از املاک خاندان قوامی می باشد. باغ ارم و هشت باغ دیگر ایرانی در  فهرست جهانی ثبت گردیده است. باغ ارم در شمال غربی شیراز واقعه است . ارم منطقه ای بسیار عالی و ویژه در شیراز است که در این منطقه دانشگاه مرکزی شیراز (ارم) و در نزدیکی آن میدان علم که در اطراف این میدان امکانات رفاهی بسیار وجود دارد.