ارگ کریم خانی شیراز

ارگ کریم خانی شیراز

 

 

 

در مرکز شهر شیرازارگ کریمخانی قرار دارد. این ارگ دردوره سلطنت زندیه بنا شد وپس از آن که کریمخان زند شیراز را پایتخت نام نهاد این مکان را به عنوان منزلگاه خود انتخاب کرد که به ارگ کریم خانی معروف شد.در دوره پهلوی ارگ به عنوان زندان استفاده شد که آسیب بسیاری هم دید.درسال 1350 این بنا به اداره فرهنگ و هنر وقت واگذار شد واکنون زیر نظر سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اداره می شود.چند سال گذشته کار مرمت این بنا آغاز شد وبه عنوان موزه بزرگ فارس مورد استفاده قرار گرفت.ارگ کریمخانی در دوره زندیه به عنوان محل استقرار حکومت ودر دوره قاجاریه به عنوان محل زندگی فرمانداران محلی استفاده می شد،نقاشی و مینیاتورهای موجود به دستور عبدالحسین میرزا فرمانفرما حکم ران فارس بازسازی شد.بنای ارگ ترکیبی از دو معماری مسکونی و نظامی است که بخش درونی ارگ با ایوان ها واتاق های نقاشی شده،آبنما ها وباغچه ها از ظرافت خاصی برخوردار است.چهار برج در طرفین قرار دارد که نقش دفاعی در آن زمان را داشته اند.ارتفاع برج ها به 14 متر می رسد وضخامت دیوار ها به پایه 3 متر ودر بالا 12 متر.این بنای عظیم دارای قسمت هایی چون حمام ارگ،شاهنشین در ضلع شمال غربی وجنوبی موسوم به تالار بلند پایه بهشت، حوض آب می باشد.سیستم آب رسانی بنا به حوض و درختان ، از آب قنات رکن آباد تامین می شده است. کاربری آن در حال حاضر به عنوان یک بنای تاریخی و دیدنی محسوب می شود که جهانگردان را از اقصا نقاط جهان به خود جلب می کند. تیمایران مبلهمفتخر است که با داشتن منزل مبله،آپارتمان مبله، در بهترین نقاط شهر شیراز در خدمت شماست.