اجاره آپارتمان مبله در خیابان فیض اصفهان کد EFZ02

اجاره آپارتمان مبله در خیابان فیض اصفهان کد EFZ02

 

اصفهان از شهر های تاریخی ایران است که شهرت جهانی دارد. ایران مبله در راستای خدمت به همیهنان، در تلاش استخانه مبلهشیک با قیمت منطقی برای هر آپارتمان در نظر گرفته و ارائه بده. این منزل اجاره ای درخیابان فیضواقع شده که به پل خواجونزدیکه.منزل روزانهیک خوابه و فول امکانات هست.

EFZ01نمای عکاسی شده از پذیرایی

 

 

منزل اجاره ای

EF01نمای عکاسی شده از اتاق خواب

 

 

اپارتمان اجاره ای

 

EF01نمای عکاسی شده از اشپزخانه

 

 

اجاره روزانه اپارتمان

 

EF01نمای کلی از اپارتمان مبله

اپارتمان اجاره ای