اجاره آپارتمان مبله شیراز خلدبرین
آ. مشایخ : 0936-760-6400
400000 تومان

اجاره آپارتمان مبله شیراز خلدبرینشیراز / خلدبرین

تخت 6حمام 1ظرفیت 15اتاق 4
اجاره منزل مبله شیراز فرهنگشهر
آ. حسینی : 0939-955-7077
280000 تومان

اجاره منزل مبله شیراز فرهنگشهرشیراز / فرهنگشهر

تخت 2حمام 1ظرفیت 5اتاق 2
اجاره باغ مبله شیراز، گویم
آ. مشایخ : 0936-760-6400
900000 تومان

اجاره باغ مبله شیراز، گویمشیراز / صدرا

تخت 6حمام 1ظرفیت 6اتاق 3
اجاره روزانه  باغ در شیراز، گویم
خ. جنگانی : 0935-715-7077

اجاره روزانه باغ در شیراز، گویمشیراز / صدرا

تخت 6حمام 3ظرفیت 15اتاق 3
اجاره آپارتمان مبله شیراز میدان مطهری
آ. مشایخ : 0936-760-6400
180000 تومان

اجاره آپارتمان مبله شیراز میدان مطهریشیراز / پاسداران

تخت 2حمام 1ظرفیت 3اتاق 1
اجاره آپارتمان مبله  لوکس شیراز ،پاسداران
خ. جنگانی : 0935-715-7077
300000 تومان

اجاره آپارتمان مبله لوکس شیراز ،پاسدارانشیراز / پاسداران

تخت 2حمام 1ظرفیت 5اتاق 2
اجاره باغ در شیراز ،صدرا
خ. جنگانی : 0935-715-7077
1000000 تومان

اجاره باغ در شیراز ،صدراشیراز / صدرا

تخت 6حمام 2ظرفیت 15اتاق 3
اجاره باغ مبله شیراز صدرا
آ. مشایخ : 0936-760-6400
600000 تومان

اجاره باغ مبله شیراز صدراشیراز / صدرا

تخت 4حمام 3ظرفیت 15اتاق 3
آپارتمان مبله شیراز ، پارک قوری
خ. جنگانی : 0935-715-7077
200000 تومان

آپارتمان مبله شیراز ، پارک قوریشیراز / پاسداران

تخت 3حمام 1ظرفیت 5اتاق 2
اجاره باغ مبله در شیراز
آ. مشایخ : 0936-760-6400
600000 تومان

اجاره باغ مبله در شیرازشیراز / قلات

تخت 4حمام 1ظرفیت 15اتاق 2
آپارتمان مبله در شیراز خلدبرین
خ. جنگانی : 0935-715-7077
2500000 تومان

آپارتمان مبله در شیراز خلدبرینشیراز / خلدبرین

تخت 2حمام 1ظرفیت 5اتاق 2
اجاره آپارتمان مبله در شیراز,قدوسی غربی
آ. مشایخ : 0936-760-6400
350000 تومان

اجاره آپارتمان مبله در شیراز,قدوسی غربیشیراز /

تخت 2حمام 1ظرفیت 6اتاق 2
آپارتمان مبله تاچارا واحد 3
آ. حسینی : 0939-955-7077
300000 تومان

آپارتمان مبله تاچارا واحد 3شیراز / تاچارا

تخت 2حمام 1ظرفیت 5اتاق 2
واحد مبله  سینما سعدی
آ. مشایخ : 0936-760-6400
150000 تومان

واحد مبله سینما سعدیشیراز / سینما سعدی

تخت 2حمام 1ظرفیت 5اتاق 2
منزل مبله رودکی 300متری
خ. جنگانی : 0935-715-7077
500000 تومان

منزل مبله رودکی 300متریشیراز / رودکی

تخت 3حمام 1ظرفیت 7اتاق 3