اجاره منزل مبله در جابر اصفهاناجاره منزل مبله در جابر اصفهاناجاره منزل مبله در جابر اصفهاناجاره منزل مبله در جابر اصفهاناجاره منزل مبله در جابر اصفهاناجاره منزل مبله در جابر اصفهاناجاره منزل مبله در جابر اصفهان

اجاره منزل مبله در جابر اصفهان

اصفهان/جابر

روزانه170000 تومان

کد: EJR01
نوعآپارتمانتخت 2حمام 1ظرفیت 4

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از - مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • پارکینگ
  • یخچال
  • کولر آبی
  • LCD
  • گیرنده دیجیتال