اجاره منزل مبله ارزان قیمت در پیروزی تهراناجاره منزل مبله ارزان قیمت در پیروزی تهراناجاره منزل مبله ارزان قیمت در پیروزی تهراناجاره منزل مبله ارزان قیمت در پیروزی تهران

اجاره منزل مبله ارزان قیمت در پیروزی تهران

تهران/پیروزی

روزانه150000 تومان

کد: 408209
نوعدربست

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از - مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • یخچال
  • کولر آبی
  • ظروف آشپزخانه
  • LCD
  • گیرنده دیجیتال