اماکن تاریخی شیراز


1397 اردیبهشت 05

مسجد مشیر الملک در شیراز

مسجدی زیبا واقع در محله ارامنه، ومنطقه قدمی سنگ سیاه،...

ادامه

1397 اردیبهشت 05

نارنجستان قوام در شیراز

عمارت و باغی از دوران زندیه که در آن بنای...

ادامه

1397 اردیبهشت 05

مسجد نصیرالملک در شیراز

مسجدی از جنس نور ورنگ که انعکاسآن بر روی فرش...

ادامه

1397 اردیبهشت 05

خانه صالحی در شیراز

خانه صالحی واقع در محله قدمی شیراز سنگ سیاه در...

ادامه

1397 اردیبهشت 05

خانه فروغ در شیراز

عمارت فروغ الملک درسال 1310 اواخر دوره قاجار و اوایل...

ادامه

1397 اردیبهشت 05

حمام وکیل شیراز

حمام وکیل بنای مربوط به دوره زندیه است که قدمتی...

ادامه

1397 اردیبهشت 05

چاه مرتضی علی در شیراز

چاه مرتضی علی مکانی رای عبادت مرتاضان بوده است که...

ادامه

1397 اردیبهشت 05

خواجوی کرمانی شیراز

آرامگاه خواجوی کرمانی (شاعر مطرح کرمانی) که در شهر شیراز...

ادامه

1397 اردیبهشت 05

خانه زینت الملک شیراز

در ضلع غربی ، نارنجستان قوام قرار دارد. عمارتی زیبا...

ادامه

1397 اردیبهشت 05

آرامگاه سعدی شیراز

آرامگاه سعدی معروف به سعدیه، شاعر نامدار ایرانی است که...

ادامه

1397 اردیبهشت 05

باغ عفیف آباد شیراز

باغی تاریخی در شیراز که به موزه صلاح نیز معروف...

ادامه

1397 اردیبهشت 05

باغ شاپوری شیراز

باغ شاپوری نمونه سبک باغ سازی اوایل دوره پهلوی درشیراز...

ادامه

1397 اردیبهشت 05

باغ دلگشا شیراز

باغی مربوط به دوره ساسانی و صفویان است، که یکی...

ادامه

1397 اردیبهشت 05

باغ موزه هفت تنان شیراز

باغ موزه هفتنان به دنیایی سنگی قدم بگذارید...

ادامه

1397 اردیبهشت 05

آتشکده صمیکان شیراز

آتشکده از دوران ساسانی که در 140 کیلو متری شیراز...

ادامه